ბანერები

პარნტრიორები

 

თბილისის 2015 წლის 21 ივნისის კონფერენცია

           

თბილისის 2014 წლის  კონფერენციის პროგრამა

თბილისის 2013 წლის კონფერენციის პროგრამა

თბილისის 2012 წლის ივნისის კონფერენციის მასალები

 

GAMPHA provides opportunities for clinical information exchange and consultations between Georgian physicians and their colleagues in the USA. Selected patient cases are discussed and second opinion is provided as needed.GAMPHA provides opportunities for clinical information exchange and consultations between Georgian physicians and their colleagues in the USA. Selected patient cases are discussed and second opinion is provided as needed.

GAMPHA შეიქმნა  ქართველ ექიმებსა და მათ ამერიკელ კოლეგებს შორის თანამედროვე სამედიცინო ინფორმა-ციის გაცვლისათვის.  ტელემედიცინის განყოფილებაში ხორციელდება განსაკუთრებული შემთხვევების განხი-ლვა და კონსულტაციების წარმოება.

Artmedia