ბანერები

პარნტრიორები

GAMPHA  ჟურნალი ახორციელებს თანამედროვე სამე-დიცინო და საზოგადო ჯანდაცვის პერიოდულ გამო-ცემათა სტატიების ანალიზს,  რათა ქართველ ექიმებს საშუალება მიეცეთ თვალყური ადევნონ მედიცინის სხვადასხვა დარგებში სიახლეთა განვითარებას.

GAMPHA compiles selected medical and public health publications and provides access to the updated information on ongoing technical debates and scientific developments.GAMPHA compiles selected medical and public health publications and provides access to the updated information on ongoing technical debates and scientific developments.

Artmedia